Kwaliteit

Kidswereld staat voor kwalitatieve kinderopvang. Er zijn een aantal belangrijke dingen die wij doen om deze kwaliteit te verkrijgen en te waarborgen.

Personeel
Als onze pedagogische medewerkers hebben een beroepsgekwalificeerde opleiding. Zij hebben een EHBO diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag.Daarbij werken ze allemaal met ons pedagogisch beleid als leidraad.

Controle veiligheid
De kinderopvang staat onder toezicht van de gemeente. De locaties worden regelmatig door de GGD geïnspecteerd. Zij beoordeelt documenten, bezoekt de locaties en voert gesprekken met medewerkers.

Kwaliteitssysteem

We werken voordurend aan het verbeteren van onze werkwijze met een uniek kwaliteitssysteem. Dit is gebaseerd op het Harmonisatiemodel Kwaliteit in de Zorgsector, een ISO-certificering voor de kinderopvang. De kwaliteitsregels zijn ook vastgelegd in de wet en regelgeving van de overheid en in de CAO Kinderopvang en Welzijn.

Bijdrage van ouders
We doen er zelf alles aan om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren, maar we roepen ook de hulp in van ouders.  Mocht u suggesties, opmerkingen of klachten hebben, dan horen we die graag in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo kunnen we meteen handelen en wordt onze opvang nog beter.

Privacy en algemene voorwaarden
Bij het inschrijven van een nieuw kind hebben we veel gegevens nodig. Wij gaan uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Dit hebben wij vast gelegd in een privacyreglement. Verder zijn bij Kidswereld algemene voorwaarden van toepassing tevens hebben wij een boekje met informatie en regels.

Informatie en regels 

Algemene voorwaarden

GGD inspecties

De inspectierapporten zijn te vinden onder de locatie en kiest u dan voor documenten.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de medewerker planning, telefoonnummer 0294419260.