Wijzigen opvanggegevens

Voor opzegging van een dag of de gehele plaats geldt een opzeggingstermijn van 1 maand, er mag per kalenderdag worden opgezegd.

Als u een wijziging of een gedeeltelijke opzegging aanvraagt, dan krijgt u een nieuw opvangcontract, als de wijziging mogelijk is. U krijgt binnen 2 weken bericht hierover. Wanneer u de plaats geheel wilt opzeggen moet dit schriftelijk en voorzien van een handtekening gebeuren. Na ontvangst sturen wij een schriftelijke bevestiging.

U heeft een of meerdere verplichte velden niet of niet juist ingevuld.

   

   

  Oude situatie

           
         

   

  Nieuwe situatie