Opvang tijdens coronacrisis

Kinderdagopvang

Per 11 mei 2020 gaat het kinderdagverblijf voor de kinderen van 0 tot 4 jaar weer volledig open. Op iedere Kidswereld locatie is een werkwijze opgesteld om rekening te houden met de maatregelen van het RIVM. Voor meer informatie hierover neem contact op met de betreffende locatie.

Buitenschoolse opvang

Per 8 juni zijn de kinderen van 4 tot 12 jaar weer zoals voor de coronacrisis welkom op de buitenschoolse opvang. Zij worden verwacht op de dagen die op contract staan.

Omdat de gedeeltelijke openstelling van de buitenschoolse opvang is opgeheven per 8 juni 2020 stopt de vergoeding vanuit de Rijksoverheid voor de eigen bijdrage voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang tot de maximum uurprijs tevens per 8 juni 2020.

Let op! kinderen mogen niet naar de opvang als:

- het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
- het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38graden) en/of benauwdheid

Voor meer informatie wat betreft de opvang gedurende coronacrisis verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang