Kidswereld Baambrugge I BSO I documenten

Documenten

Kinderopvang Kidswereld beschikt over een pedagogisch beleidsplan, hierin staat de visie van Kidswereld en de omgang met de kinderen beschreven. Het pedagogisch beleidsplan is hier terug te lezen.

De GGD komt elk jaar langs om onze opvang te beoordelen. In het landelijk register Kinderopvang leest u de bevindingen.
BSO locatie Baambrugge, klik hier 
BSO in de Ichtusschool, klik hier

Het veiligheid- en gezondheidbeleid en het pedagogisch werkplan zijn locatie specifiek, deze kunt u opvragen bij de betreffende locatie.