Tarieven | Kidswereld

De genoemde tarieven zijn op maandbasis voor één dag in de week. Indien u meer dagen opvang afneemt, vermenigvuldigt u de kosten en de uren met het aantal dagen opvang. Houd er rekening mee dat de opvangtijd voor de juiste school afwijkend kan zijn van bovenstaand voorbeeld. Het maandbedrag is gebaseerd op de kosten voor de opvang op jaarbasis die in 12 gelijke termijnen vooruit wordt gefactureerd.
Alle bedragen zijn onder voorbehoud van typefouten.