Oudercontacten

Voor kinderen is het belangrijk dat de aanpak thuis en bij de kinderopvang zo veel mogelijk hetzelfde is. Daarvoor is overleg nodig tussen ouders en de pedagogisch medewerkers van de groep. Wij nemen dit zeer serieus. 

Contactmomenten zijn er in verschillende vormen. Zo worden er natuurlijk afspraken gemaakt tijdens het kennismakingsgesprek. Maar ook daarna zijn er veel momenten van overleg. Bij het halen en brengen bijvoorbeeld. Als er dingen zijn die u wilt overleggen, kunt altijd een medewerker aanspreken. En uiteraard tijdens de jaarlijkse oudergesprekken.