Kidswereld Baambrugge I BSO

Buiten schoolse opvang (BSO)

 

 

De buitenschoolse opvang van Kidswereld Baambrugge werkt intensief samen met andere partijen in dorpshuis De 5 Bogen en met de Ichthus school. We bieden elke dag activiteiten aan. We knutselen vogelhuisjes en we bouwen hutten samen met een echte timmerman en een pedagogische begeleider. Maar er wordt natuurlijk ook vrij gespeeld op het grote schoolplein. Bijna alles in de wijk ligt op loopafstand. Dat betekent dat we makkelijk kinderen van of naar clubjes kunnen brengen. En we zijn er ook in de vroege uurtjes. Vanaf half acht zijn kinderen welkom op de voorschoolse opvang. Wij brengen ze dan naar school om half negen.

Naschoolse opvang activiteiten (NSA)

Om alle kinderen op onze BSO een uitdagend programma aan te bieden ,maar ook om kinderen die geen gebruik maken van de opvang mee te kunnen laten genieten, bieden wij naschoolse opvang activiteiten aan voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Dit is een programma dat in blokken van schoolvakantie tot schoolvakantie wordt samengesteld met verschillende uitdagende activiteiten. Het gaat hier om wekelijks terugkerende activiteiten zoals dansen, huttenbouwen of beelden maken. Maakt uw kind(eren) gebruik van onze buitenschoolse opvang dan kan hij/zij hier tijdens de opvangdagen kosteloos aan deelnemen. Tegen betaling kan uw kind(eren) een vriendje of vriendinnetje meenemen of deelnemen op dagen waarop geen gebruik wordt gemaakt van de opvang.

Voor ouders/verzorgers van kinderen die geen gebruik maken van onze BSO is het mogelijk zijn/haar kind(eren) in te schrijven voor het naschoolse activiteiten aanbod. Twee keer per jaar verschijnt een informatieboekje waarin is aangegeven welke activiteiten de komende periodes worden aangeboden en waar voor ingeschreven kan worden.

 Volg ons op Facebook