Pedagogisch beleid

De pedagogische visie en aanpak van Kidswereld is gericht op het laten groeien van het vertrouwen van een kind. Op een liefdevolle manier wordt er gewerkt aan de volgend zes punten:

Respect
Respect voor jezelf, voor een ander en voor de wereld waarin je leeft. Door een eerlijke en open omgeving te creëren leren we kinderen om te gaan met hun eigen gevoelens en die van een ander.

Ruimte
We bieden kinderen de ruimte die ze nodig hebben om te leren. Zowel binnen als buiten. Want alleen als je de kans krijgt om te vallen en weer op te staan kom je verder. Daarom creëren we een omgeving waarin kinderen zich veilig genoeg voelen om fouten te maken en daarvan te leren.

Buiten
De buitenwereld is een belangrijke leeromgeving voor kinderen. Het weer, de natuur en de ruimte zijn onmisbaar bij het opgroeien. Daarom gaan we elke dag met de kinderen naar buiten. Zolang kinderen het niet koud krijgen is geen weer te gek. Uiteraard houden we rekening met de behoeften van de kleintjes.

Dieren
Dieren leren kinderen al vroeg om zich in te leven in andere wezens. Daarom zijn dieren een belangrijk onderdeel van ons beleid. We aaien geitjes, kijken naar mieren en bestuderen spinnenwebben. Zo worden kinderen verantwoordelijker, slimmer en sociaal vaardiger.

Regels en regelmaat
Kinderen weten bij ons waar ze aan toe zijn. Dit doen we niet alleen door regels te stellen, maar ook door ze uit te leggen. Natuurlijk worden er wel eens regels overtreden, maar ook dat zijn belangrijke leermomenten voor kinderen. Want van fouten maken leer je. Daarom benaderen wij kinderen altijd op een positieve manier.

Rust en liefde
Alles wat wordt ondernomen bij Kidswereld, gebeurt in rust en met liefde. Samen spelen, samen delen, samen leren, want samen kom je verder. We laten zien dat er voor iedereen een plekje is op de wereld en dat het leuk is om voor elkaar te zorgen. Zo groeit het vertrouwen van een kind en het is ook nog eens gezellig.

Ons pedagogisch beleidsplan leest u Hier
Wilt u onze informatie en regels lezen, klik dan Hier