Links

Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (BOINK): www.boink.info
 
De Geschillencommissie Kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl
 
Belastingdienst toeslagen: www.toeslagen.nl
 
Branche kinderopvang: www.kinderopvang.nl
 
Intranet voor medewerkers van Kidswereld: https://www.kinderopvangkidswereld.nl/medewerkers/inloggen/