Kidswereld Aetsveld | POV

Peuteropvang Aetsveld is een goede voorbereiding op de basisschool. De opvang bevindt zich op het terrein van de Hobbedob en De Terp. Zo kunnen de kinderen alvast wennen aan de omgeving waar ze uiteindelijk naar de basisschool zullen gaan. We leren kinderen op een leuke manier om rustig op hun stoeltje te blijven zitten en daarnaast is er ook genoeg ruimte op lekker rond te rennen buiten. De peuteropvang heeft allerlei leergerichte activiteiten die draaien op samen spelen en samen delen. Mocht een kind een ontwikkelingsachterstand hebben dan sporen we die snel op en kunnen het die bijsturen in overleg met de ouders.

Volg ons op facebook