Kidswereld Aetsveld | BSO

Documenten

Kinderopvang kidswereld beschikt over een pedagogisch beleidsplan, hierin staat de visie van Kidswereld en de omgang met de kinderen beschreven. Het pedagogisch beleidsplan vindt u onder het kopje "organisatie" bij "pedagogisch beleid"

De GGD komt elk jaar langs om de opvang te beoordelen. In het landelijk register kinderopvang leest u de bevindingen, klik hier

Het veiligheid- en gezondheidbeleid en het pedagogisch werkplan zijn locatie specifiek, deze kunt u opvragen bij de betreffende locatie.