Kidswereld Herengracht | BSO

Documenten

Kinderopvang kidswereld beschikt over een pedagogisch beleidsplan, hierin staat de visie en de omgang met de kinderen beschreven. hieronder kunt u het pedagogisch beleidsplan downloaden. 

Pedagogisch beleidplan 0 t/m 12 jaar 

De GGD komt elk jaar langs om onze opvang te beoordelen. U kunt hier het laatste inspectierapport lezen.

Het veiligheid- en gezondheidbeleid kunt u inzien op locatie.