Kidswereld Boerderij | BSO

Openingstijden

Schoolweken
Wij zijn tijdens schoolweken na schooltijd geopend tot 18:30 uur. Op studiedagen zijn wij geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Op een aantal scholen bieden wij tussen 7:30 en 8:30 uur ook voorschoolse opvang aan. Tussen kerst en oud & nieuw zijn al onze vestigingen gesloten.

Schoolvakanties
Tijdens alle schoolvakanties behalve tussen kerst en oud & nieuw zijn wij geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Uw kind is op de eigen opvangdagen de hele dag van harte welkom. Die periode zorgen we voor een totaal verzorgend pakket. Het is ook mogelijk om alleen tijdens de schoolvakanties opvang af te nemen.

Incidentele opvang
Het is een optie om incidenteel gebruik te maken van onze buitenschoolse opvang. U kunt dit aanvragen via het ouderportaal. Als u meer informatie wilt over het ouderportaal of incidentele opvang, kunt u contact opnemen met ons kantoor via administratie@kinderopvangkidswereld.nl of telefonisch via 0294-419260 doorkiesnummer 102.