Kidswereld Boerderij | BSO

Documenten

Kinderopvang kidswereld beschikt over een pedagogisch beleidsplan, hierin staat de visie van Kidswereld en de omgang met de kinderen beschreven. Het pedagogisch beleidsplan is hier terug te lezen.

De GGD komt elk jaar langs om de opvang te beoordelen. In het landelijk register kinderopvang leest u de bevindingen, klik hier.

Het veiligheid- en gezondheidbeleid en het pedagogisch werkplan zijn locatie specifiek, deze kunt u opvragen bij de betreffende locatie.