Kwaliteit

Kidswereld staat voor kwalitatieve kinderopvang. Er zijn een aantal belangrijke dingen die wij doen om deze kwaliteit te verkrijgen en te waarborgen.

Personeel
Als onze pedagogische medewerkers hebben een beroepsgekwalificeerde opleiding. Zij hebben een EHBO diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarbij werken ze allemaal met ons pedagogisch beleid als leidraad.

Controle veiligheid
De kinderopvang staat onder toezicht van de gemeente. De locaties worden regelmatig door de GGD geïnspecteerd. Zij beoordeelt documenten, bezoekt de locaties en voert gesprekken met medewerkers. De inspectierapporten zijn te vinden op deze website bij de betreffende locatie. U kiest dan voor documenten.

Kwaliteitssysteem
We werken voordurend aan het verbeteren van onze werkwijze met een uniek kwaliteitssysteem. Dit is gebaseerd op het Harmonisatiemodel Kwaliteit in de Zorgsector, een ISO-certificering voor de kinderopvang. De kwaliteitsregels zijn ook vastgelegd in de wet en regelgeving van de overheid en in de CAO Kinderopvang en Welzijn.
 

Bijdrage van ouders
We doen er zelf alles aan om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren, maar we roepen ook de hulp in van ouders.  Mocht u suggesties, opmerkingen of klachten hebben, dan horen we die graag in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo kunnen we meteen handelen en wordt onze opvang nog beter.

Geschillencommissie Kinderopvang
Gezamenlijk overleg lost vaak al veel op. Maar mocht u desondanks een klacht hebben die niet naar tevredenheid is opgelost dan verwijzen wij u door naar de Geschillencommissie. Meer informatie over de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u hier vinden. 


Privacy en algemene voorwaarden
Bij het inschrijven van een nieuw kind hebben we veel gegevens nodig. Wij gaan uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Dit hebben wij vast gelegd in een privacyreglement. Verder zijn bij Kidswereld de algemene voorwaarden van de branche kinderopvang van toepassing.

Algemene voorwaarden

Privacy statement

Extra informatie
Alle informatie over onze kinderopvang  kunt u terug vinden in het boekje info en regels. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze planning op administratie@kinderopvangkidswereld.nl of via telefoonnummer 0294-419260 (doorkiesnummer 102). 
 
Info en regels