Kwaliteit

Kidswereld staat voor kwalitatieve kinderopvang. Er zijn een aantal belangrijke dingen die wij doen om deze kwaliteit te verkrijgen en te waarborgen.

Personeel
Als onze pedagogische medewerkers hebben een beroepsgekwalificeerde opleiding. Zij hebben een EHBO diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarbij werken ze allemaal met ons pedagogisch beleid als leidraad.

Controle veiligheid
De kinderopvang staat onder toezicht van de gemeente. De locaties worden regelmatig door de GGD geïnspecteerd. Zij beoordeelt documenten, bezoekt de locaties en voert gesprekken met medewerkers. De inspectierapporten zijn te vinden op deze website bij de betreffende locatie. U kiest dan voor documenten.

Kwaliteitssysteem
We werken voordurend aan het verbeteren van onze werkwijze met een uniek kwaliteitssysteem. Dit is gebaseerd op het Harmonisatiemodel Kwaliteit in de Zorgsector, een ISO-certificering voor de kinderopvang. De kwaliteitsregels zijn ook vastgelegd in de wet en regelgeving van de overheid en in de CAO Kinderopvang en Welzijn.

Bijdrage van ouders
We doen er zelf alles aan om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren, maar we roepen ook de hulp in van ouders. Mocht u suggesties, opmerkingen of klachten hebben, dan horen we die graag in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo kunnen we meteen handelen en wordt onze opvang nog beter.
 
Klachtenregeling 
Gezamenlijk overleg lost vaak al veel op. Komt u er in het persoonlijke contact met onze medewerkers niet uit dan vragen wij u om uw klacht schriftelijk in te dienen middels het klachtenformulier. Indien een klacht niet op een bevredigende wijze kan worden afgehandeld, kan er gebruik worden gemaakt van de externe klachtenregeling. Ouders worden verwezen naar het Klachtenloket Kinderopvang die verbonden is aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Zie voor meer informatie: www.klachtenloket-kinderopvang.nl en www.geschillencommissie.nl. Onze klachtenregeling kunt u hier vinden. 
 
Privacy en algemene voorwaarden
Bij het inschrijven van een nieuw kind hebben we veel gegevens nodig. Wij gaan uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Dit hebben wij vast gelegd in een privacyreglement. Verder zijn bij Kidswereld de algemene voorwaarden van de branche kinderopvang van toepassing.

Algemene voorwaarden

Privacy statement

Extra informatie
Alle informatie over onze kinderopvang  kunt u terug vinden in het boekje info en regels. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze planning op administratie@kinderopvangkidswereld.nl of via telefoonnummer 0294-419260 (doorkiesnummer 102). 
 
Info en regels voor ouders en kinderen