Oudercommissies

De bijdrage van ouders is onmisbaar voor Kidswereld. Daarom hebben wij verschillende actieve oudercommissies waarin u mee kunt helpen of denken.

De lokale oudercommissie
Elk kindercentrum heeft een eigen onafhankelijke, lokale oudercommissie. De lokale oudercommissie denkt mee over de gang van zaken op de kinderopvang. En ze helpen bij het organiseren van activiteiten en ouderavonden.

Reglement Lokale Oudercommissie, klik hier

De centrale oudercommissie
De voorzitters van de lokale oudercommissies komen samen in de centrale oudercommissie. Deze heeft een verzwaard adviesrecht op de volgende punten: kwaliteit, pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden, inventarisatie veiligheid en gezondheid, klachtenregeling en openingstijden. Om deze taak goed uit te voeren is er minimaal twee keer per jaar een overleg tussen de centrale oudercommissie en de directeur.
 
Contact tussen oudercommissie en ouders
In elke vestiging hangt een overzicht van de leden van de oudercommissie en een aankondiging van een vergadering van de lokale oudercommissie. Wilt u de goedgekeurde notulen van vergadering doorlezen of heeft u een vraag aan de oudercommissie? Neemt u dan contact op met ons kantoor op 0294 419260. 
 
Mailadres van de lokale oudercommissie:
Nederhorst den Berg Kidswereldndb@gmail.com
Weesp (de Boerderij) lockidswereldkanaaldijk@gmail.com

 

Wij zoeken voor onze nieuwe locatie Herengracht ouders die in de oudercommissie willen, klik hier voor informatie.