Oudercommissies

De bijdrage van ouders is onmisbaar voor Kidswereld. Daarom heeft Kidswereld op iedere locatie een actieve oudercommissie.

De lokale oudercommissie
Elke locatie heeft een eigen onafhankelijke, lokale oudercommissie. De lokale oudercommissie denkt mee over de gang van zaken op de kinderopvang. Hiernaast helpen ze bij het organiseren van activiteiten en ouderavonden.

De centrale oudercommissie

De voorzitters van de lokale oudercommissies komen samen in de centrale oudercommissie. Deze heeft een verzwaard adviesrecht op de volgende punten: kwaliteit, pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden, inventarisatie veiligheid en gezondheid, klachtenregeling en openingstijden. Om deze taak goed uit te voeren is er minimaal twee keer per jaar een overleg tussen de centrale oudercommissie en de directeur.
 
Contact tussen oudercommissie en ouders
In elke vestiging hangt een overzicht van de leden van de oudercommissie en een aankondiging van een vergadering van de lokale oudercommissie. Wilt u meer informatie over de oudercommissies neem dan contact op met de leidinggevende van de locatie. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de oudercommissies via onderstaande mailadressen.
 
Mailadressen van de lokale oudercommissies:
Baambrugge: ockidswereldbaambrugge@gmail.com
Nederhorst den Berg: locnederhorstdenberg@kinderopvangkidswereld.nl
Nigtevecht: ocnigtevecht@gmail.com
Weesp de Boerderij: lockidswereldkanaaldijk@gmail.com
Weesp Aetsveld: oc.kidswereldaetsveld@gmail.com
Weesp Herengracht: oudercommissieherengracht@gmail.com