Kidswereld Aetsveld | POV

Openingstijden

Peuteropvang Aetsveld is 40 weken in een kalenderjaar geopend op:

Maandag 8.30-12.30
Dinsdag 8.30-14.30
Vrijdag 8.30-12.30

De verlengde peuteropvang is geopend tot 13:30 uur.

Wij zijn gesloten tijdens de feestdagen en de schoolvakanties van basisscholen de Hobbedob en de Terp.