Openingstijden en Sluitingsdagen

Openingstijden
Onze kinderopvang is 51 weken per jaar geopend van 7.30 -18.30 uur. Alleen de periode tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten.
De buitenschoolse opvang is gedurende 40 schoolweken geopend vanaf het uitgaan van de school tot 18.30 uur. Dit betekent ook dat er door pedagogisch medewerkers rekening gehouden wordt met studiedagen van school en als de kinderen eerder uit zijn dan normaal. Kidswereld biedt in samenspraak met de ouders de mogelijkheid tot openstelling bij voldoende kinderen (minimaal 5 kinderen). Met uitzondering van de week tussen kerst en oud en nieuw en de officiële feestdagen. Gedurende 11 vakantieweken in het jaar is de buitenschoolse opvang geopend van 7.30 – 18.30 uur.

Sluitingsdagen
Kidswereld houdt zich aan de feestdagen vastgelegd in de CAO Kinderopvang. Dat betekent dat we op algemeen erkende feestdagen een dagje dicht zijn. Voor 2024 zijn dit de volgende dagen:
1 januari Nieuwsjaarsdag
1 april tweede paasdag
9 mei Hemelvaartsdag
20 mei Tweede pinksterdag

25 december 2024 t/m 1 januari 2025 zijn wij ook gesloten!

*Goede vrijdag is een vakantiedag waarop er geen Peuteropvang wordt geboden. De BSO is die hele dag open (dit zit al in het contract). De vrijdag na Hemelvaart is een studiedag. Er wordt wél Peuteropvang geboden. Voor de BSO dient er een studiedag te worden aangevraagd (en valt buiten het contract).