Kidswereld Baambrugge | POV

Openingstijden

Peuteropvang Baambrugge is geopend op werkdagen van 8.30 tot 11.45uur gedurende 40 weken per jaar. De verlengde peuteropvang is geopend tot 13:30 uur. Wij zijn gesloten tijdens de feestdagen en de schoolvakanties van de Ichthuisschool.